• Dr. F. Xavier Carrera Farran (Universitat de Lleida)
  • Dr. Enric Brescó Baiges  (Universitat de Lleida)
  • Dr. Jordi Lluís Coiduras Rodriguez  (Universitat de Lleida)
  • Dr. Eduard Vaquero Tió  (Universitat de Lleida)

  • Dr. David Aguilar Camaño  (Universitat de Lleida)
  • Dr. Marc Ballesté Escorihuela (Universitat de Lleida)
  • Sr. Ivan Barbero Solá  (Universitat de Lleida)
  • Sr. Jordi Cano Sobrevals  (Universitat de Lleida)
  • Dra. Montserrat Casanovas Català (Universitat de Lleida)
  • Dr. Marc Clarà Garangou (Universitat de Lleida)
  • Dra. Mª Pau Cornadó Teixidó  (Universitat de Lleida)
  • Sr. Andreu Curto Reverté  (Universitat de Lleida)
  • Dra. Assumpta Estrada Roca  (Universitat de Lleida)
  • Sra. Laura Fernández Rodrigo (Universitat de Lleida)
  • Dr. Antoni Granollers Santiveri (Universitat de Lleida)
  • Dr. Manel Ibañez Plana (Universitat de Lleida)
  • Sr. Juan de Miguel Cabezudo  (Universitat de Lleida)
  • Sra. Susanna Mirada Guerrero  (Universitat de Lleida)
  • Sra. Georgina Rovira Sanz (Departament d’Ensenyament)
  • Sr. Ricard Saz Ferrer (Departament d’Ensenyament)
  • Sra. Anna Solé Llusà   (Universitat de Lleida)
  • Dra. Cristina Torrelles Nadal  (Universitat de Lleida)